magnify
Home Alexanos Rating FIDE dos Alexanos em junho de 2013
formats

Rating FIDE dos Alexanos em junho de 2013

RATING FIDE – Junho/2013

 Clicando nos links você poderá acessar o perfil do enxadrista no site da FIDE.

ID NOME

Clássico

Rápido

Trovão

2100363 ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS (MF)

2220

2281

2287

2134896 ALVARO FROTA

2087

2091

2084

1934856 ANTONIO ELIAS DA SILVA

2041

2041

Xxxx

2166780 ANTONIO DE PADUA PINTO NETO

Xxxx

Xxxx

1921

2106825 BRÁULIO DOS SANTOS JUNIOR

2069

Xxxx

Xxxx

2111721 CARLOS EVANIR COSTA (MN)

2246

2231

2193

2102587 CARLOS HENRIQUE BATISTA FONTES (MF)

2227

Xxxx

Xxxx

2101084 CARLOS ROBERTO DE JESUS ROSA (MF)

2227

Xxxx

Xxxx

1700162 DAN CRAMLING (MI)

2371

Xxxx

2355

2105250 DAVID FRANÇA MENDES

1823

1813

1824

2106817 DAVID BORENSZTAJN (MN)

1871

Xxxx

1838

2115867 ELLEN CRISTINE GIESE

1870

1883

1862

2104784 FERNANDO ANTONIO DE BARROS MADEU

2001

Xxxx

1979

2100932 FLAVIO MARQUES DA SILVEIRA (MF)

2385

Xxxx

Xxxx

2151626 FREDERICO HENRIQUE BOHM ARGOLO

xxxx

Xxxx

1875

2106884 HERMANN TOMAS MATEO MATHOW

1855

Xxxx

Xxxx

2116448 JERÔNIMO MARQUES PIMENTA

2081

2090

Xxxx

2159155 JORGE LEAL SILVEIRA

xxxx

Xxxx

Xxxx

2108348 JOSÉ CARLOS FERREIRA

1897

Xxxx

Xxxx

2109352 JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS

2019

1979

1996

2137810 JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS

Xxxx

Xxxx

Xxxx

2101076 JOSÉ EDUARDO DE O. BASTOS MAIA (MF)

2127

Xxxx

2089

2138484 JOSÉ LUIZ VALADARES DE CARVALHO

1777

1761

1782

2133440 JOSÉ MANUEL BLANCO PEREIRA

Xxxx

2133

2089

1505793 KATRINE TJOLSEN (MI)

2202

Xxxx

Xxxx

2108933 KLEBER VICTOR FERREIRA

2123

Xxxx

Xxxx

2121239 LEO MANO

1997

1996

Xxxx

2166496 MARCELA ANDREIA DIAS NUNES

1402

Xxxx

Xxxx

2134071 MARCIO SILVEIRA PAIVA

1988

Xxxx

Xxxx

2133954 MARCOS DIAZ

1773

1744

1756

2134004 MARLEN MOURA E SILVA FILHO

1880

1887

1912

2116430 NEI JORGE RODRIGUES

2050

Xxxx

2007

827940 RAIMONDO BOTTARI (CM)

2182

Xxxx

Xxxx

2155966 SERGIO MURILO SOARES GUIMARÃES

xxxx

Xxxx

2085

2134888 JORGE LUIZ FRANÇA EVANGELISTA

xxxx

Xxxx

Xxxx

2133962 PAULO ROBERTO TINOCO GOULART

xxxx

Xxxx

Xxxx