magnify
Home Alexanos Rating FIDE dos Alexanos em Julho de 2014
formats

Rating FIDE dos Alexanos em Julho de 2014

Rating FIDE de Julho de 2014

ID NOME

Clássico

Trovão

Ativo

2100363 ALBERTO PINHEIRO MASCARENHAS (MF)

2206

2258

2266

2134896 ALVARO FROTA

2054

2084

2073

1934856 ANTONIO ELIAS DA SILVA

2041

xxxx

2041

2166780 ANTONIO DE PADUA PINTO NETO

1932

1919

2108

2106825 BRÁULIO DOS SANTOS JUNIOR

2069

xxxx

2046

2111721 CARLOS EVANIR COSTA (CM)

2230

2193

2247

2102587 CARLOS HENRIQUE BATISTA FONTES (MF)

2227

xxxx

Xxxx

2101084 CARLOS ROBERTO DE JESUS ROSA (MF)

2227

xxxx

Xxxx

1700162 DAN CRAMLING (MI)

2354

2355

Xxxx

2105250 DAVID FRANÇA MENDES

1823

1807

1813

2115867 ELLEN CRISTINE GIESE

1878

1891

1922

2104784 FERNANDO ANTONIO de BARROS MADEU

2001

1979

1994

2100932 FLAVIO MARQUES DA SILVEIRA (MF)

2385

xxxx

xxxx

2151626 FREDERICO HENRIQUE BOHM ARGOLO

xxxx

1896

Xxxx

2106884 HERMANN TOMAS MATEO MATHOW

1831

xxxx

Xxxx

2116448 JERÔNIMO MARQUES PIMENTA

2114

xxxx

2090

2159155 JORGE LEAL SILVEIRA

xxxx

xxxx

xxxx

2108348 JOSÉ CARLOS FERREIRA (CM)

1884

xxxx

Xxxx

2109352 JOSE CARLOS MESQUITA FARIAS

1999

1964

1979

2137810 JOSE CLAIDE TEIXEIRA BARROS

xxxx

xxxx

xxxx

2101076 JOSÉ EDUARDO DE O. BASTOS MAIA (MF)

2118

2105

Xxxx

2138484 JOSÉ LUIZ VALADARES DE CARVALHO

1777

1782

1761

2133440 JOSÉ MANUEL BLANCO PEREIRA

xxxx

2129

2045

1505793 KATRINE TJOLSEN (MI)

2201

xxxx

Xxxx

2108933 KLEBER VICTOR FERREIRA (CM)

2077

xxxx

Xxxx

2121239 LEO MANO

1997

xxxx

1996

2166496 MARCELA ANDREIA DIAS NUNES

1483

xxxx

Xxxx

2133954 MARCOS DIAZ

1723

1756

1744

2116430 NEI JORGE RODRIGUES

2063

2007

xxxx

827940 RAIMONDO BOTTARI (CM)

2138

xxxx

xxxx

2134888 JORGE LUIZ FRANÇA EVANGELISTA

xxxx

xxxx

xxxx

2133962 PAULO ROBERTO TINOCO GOULART

xxxx

xxxx

xxxx

 

Clique no ID FIDE de um enxadrista para acessar o perfil dele no site da FIDE.